VIŠELISNI CIRKULAR  MC 320

 

/CIRKULAR VISELISNI MC 320  
   

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 1. Maksimalni razmak izmedju testera                                        mm                  320
 2. Maksimalna / minimalna visina obrade                                   mm                  120 / 15
 3. Maksimalna širina obrade                                                       mm                  480
 4. Minimalna dužina obrade                                                       mm                  665
 5. Minimalna dužina obrade sa dodatnim potiskivanjem           mm                  530
 6. Maksimalni prečnik testera                                                     mm      Ø 400 x 70 + 2  klin 21 x 5
 7. Minimalni prečnik testera                                                        mm      Ø 250 x 70 + 2  klin 21 x 5
 8. Broj testera                                                                              kom                 5
 9. Širina pokretne trake                                                               mm                  340
 10. Brzina kretanja trake                                                               m / min            5 – 24
 11. Broj obrtaja osovine                                                                min ¹                3600
 12. Izvod za otprašivanje                                                              mm                  Ø 200
 13. Brzina vazduha kod otprašivanja                                            m.sec ¹             30
 14. Instalisana snaga

                                    14.1. glavni motor                                                       kW                  37

                                    14.2. motor za pokretanje trake                                  kW                  2.2

                                    14.3. motor za podizanje osovine                               kW                  0.55

                                    14.4. motor za podizanje pritisnih rolni                      kW                  0.55

                                    14.5. opšta instalisana snaga                                       kW                  41

15.Gabariti mašine                                                                       mm                  1 555 x 1 668 x 2 815

16.Težina                                                                                      kgr                   3 200