BANSEK 35,40,50,60

 

 

B35   B40  
       

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE                       B 35                B 40

Prečnik točkova          Ǿ                                 350                  400

Maksimalna visina rezanja                              220                  320

Maksimalna širina rezanja                               340                  390

Brzina trake m/s                                                17                    17

Broj obrtaja točkova                                       950                  820

Dužina trake                                          2690/2590                 3360

Maksimalna širina trake                                  25                       25

Nagibni ugao radnog stola                      - 15º/+45 º               - 15º/+45 º

Dimenzije radnog stola                                380 x 380          400  x  400

Motor  kW      (P.S)                                       1.1 (2.2)                        2.2 (3.0)

Dužina                                                             700                              810

 Širina                                                              500                              680

Visina                                                              1362                            1720

Težina                                                              114                            175

PAKOVANJE:          Dužina                         1480                            1800

                                    Širina                           550                              880

                                    Visina                          765                              710

Mogućnost porudžbine          

motor trofazni  kW                                         3.0 (4.0)                       3.0 (4.0)

 

 

OKRETNI FIRUNG  
OKRETNI FIRUNG  
NAGIB RADNOG STOLA  
NAGIB RADNOG STOLA  
UREDJAJ ZA REZANJE U KRUG  
UREDJAJ ZA REZANJE U KRUG  
FIRUNG ZA FINO PODEŠAVANJE  
FIRUNG ZA FINO PODEŠAVANJE  
BS   50  /  BS   61  
BS   50  /  BS   61  

Korpus od čeličnog lima. Radni sto liveni sa nagibom od  -15º +45°. Tvrdi graničnik na -15° i 0°. Liveni točkovi bandažirani tvrdom gumom. Stabilne keramičke vodilice trakaste testere. Mehanizam za ručno zatezanje trakaste testere. Aluminijumski firung. Nožna kočnica.