SF 3 KOMBINIRKA sa 5 operacija
predrezač, cirkular, 4 brzinski frezer, formatni klizajući sto, štucer

 

SF  3     KOMBINIRKA  sa 5 operacija  
SF  3     KOMBINIRKA  sa 5 operacija  
predrezač sa posebnim motorom 	 (testere se ne isporučuju uz mašinu)  

predrezač sa posebnim motorom
(testere se ne isporučuju uz mašinu)

 

 

STANDARDNA IZRADA

FREZER 
Dimenzije radnog stola frezer - cirkular,...................................................................mm 1250 x 450
Prečnik osovine, .........................................................................................................mm ø 30
Korisna visina osovine, ..............................................................................................mm 125
Kretanje osovine po visini,......................................................................................... mm 160
Maksimalni prečnik glodala: 
- za profile,.................................................................................................................. mm Ø 180
- za proreze, .................................................................................................................mm Ø 250
Broj obrtaja osovine, ...................................................................................................min-1 8000 / 6000 / 3500/ 1400 
Prečnik otvora na random stolu, ..................................................................................mm ø190-ø160-ø105-ø65
Snaga elektromotora, ...................................................................................................kW (HP) 2.2 (3.0 ) 50Hz, 
Maksimalni prečnik glodala / dubina spuštanja ispod radnog stola,........................... mm ø180/h=75 
Visina radnog stola od poda ........................................................................................mm 850
Firung, .........................................................................................................................mm 2 x 350
Izvodi za piljevinu iznad i ispod radnog stola
- iznad radnog stola, .....................................................................................................mm ø 120
- ispod radnog stola, .....................................................................................................mm ø 120
CIRKULAR - HORIZONTALNI FORMATIZER
Dimenzije formatnog radnog stola, ..............................................................................mm 1500 x 285
Prečnik testere – min. / макс, .......................................................................................mm Ø250 / Ø315
Prečnik osovine, ...........................................................................................................mm Ø 30
Nagib osovine ...............................................................................................................(°) 90° - 45°
Maksimalna visina rezanja, 90°/45° 
- prečnik testere Ø 315, .................................................................................................mm 102 / 72
- prečnik testere Ø 250, .................................................................................................mm 70 / 49
Broj obrtaja testere, .......................................................................................................min-1 4000
Snaga motora,................................................................................................................ kW (HP) 2.2 (3.0)
Izvod za piljevinu, .........................................................................................................mm Ø 120
Maksimalna širina rezanja sa uporednim firungom, ......................................................mm 850
Maksimalna dužina rezanja sa predrezačem, ..................................................................mm 1150
Predrezač: prečnik testere .......................................mm Ø 120
prečnik osovine, ..............................mm Ø 20
broj obrtaja, .....................................min-1 8000
snaga motora, ..................................kW (HP) 0.75 (1.0)
Dimenzije radnog stola 1250 x 450
Dimenzije formatnog stola 1500 x 285
Konzolni support sa teleskopom, sa teleskopskim firungom i 2 obrtna grani~nika 
Gabariti 3 155 x 1 965 x 1 341
Težina 520 kgr