SPISAK KUPACA ZA KANTERICE

Spisak kupaca

R.br. NAZIV MAŠINE PREZIME I IME ADRESA TELEFON
1 KANTERICA KZM 2 SZTR GAMA ENTERIJER, Vučković Nenad ZAJEČAR, 7.srpske udarne brigade, 1 019 428 208 065 44 28 208 063 15 31 207
2 KANTERICA KZM 6.3.3. DEKOR SZTR Ljiljana Vasiljević, PR KLADOVO, Djerdapski put, bb 063 687 699
3 KANTERICA KZM 6 R (TFT) JADRAN NAMEŠTAJ, Božo INDJIJA, Zanatlijska 11 022 553 044 552 812 063 71 21 337
4 KANTERICA KZM 6 R (TFT) NIKOLA PROMET Požarevac POŽAREVAC, Požarevački partizanski odred 56 062 284 246, 012 211 5198
5 KANTERICA KZM 6RTF PRO NAMEŠTAJ BALE doo LIPOVICA, BRESTOVAC 638417322
6 KANTERICA KZM 6 T Micro DRVO TIM 80 Davor Mićić IVANJICA, Venijamina Marinkovića 202 060 147 27 42